ABÂDİLE


ABÂDİLE
Abdullah isimliler

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • ABÂDİLE-İ SEB'A — Meşhur olan yedi Abdullah isimli sahabe i kiram (R.A.) (Abdullah İbn i Abbas, Abdullah İbn i Ömer, Abdullah İbn i Mes ud, Abdullah İbn i Ravâha, Abdullah İbn i Selam, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin ebi Evfâ (R.A.) (Asr ı saadette Abdullah… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük